Sabtu, 27 November 2010

HEART BEATING ...Everytime my heart beating... and it’s beating up... degh...dagh...digh...dugh...dagh... Sebenarnya sebabnya diketahui tetapi terkadang tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu, tak tahulah. Seem like I don’t care, and never ever wanna care. He... he... betul-betul penggambaran sempurna akan makna kelalaian... Wallohua’lam.
Everytime my heart beating... and it’s beating up... degh...dagh...digh...dugh...dagh... Sesungguhnya hati ini tahu dan mencoba memberitahu, lantas mengapa sebagian yang lain melakukan gerakan peng-ignore-an? He... he... sangat tidak masuk akal mekanisme kerja yang berlawanan dari satu kesatuan sistem komando. Sangat nyata memperlihatkan ketidakkompetenan. Wallohu’alam
Everytime my heart beating... and it’s beating up... degh...dagh...digh...dugh...dagh... tangan dengarkanlah! tangan patuhilah! mata dengarkanlah! mata pauthilah! angan dengarkanlah! angan patuhilah! asa dengarkanlah! asa patuhilah! It’s the sign, it’s an alarm. Why don’t you ... how pity you are... how pity i am. That’s the prove of unstability. Wallohu’alam.
Everytime my heart beating... and it’s beating up... degh...dagh...digh...dugh...dagh... Tizzy, I bet it is, it’s also an alarm hunny, why dont’ you aware? Don’t you realize how clear it is? Why you still stay in that area? Unconsciousness? Wake up! Wake up hunnny, face your reality. “Hiduplah dengan jiwa dan logika untuk sekarang ini. Masa lalu tak akan kembali. Masa yang akan datang adalah mimpi. Cinta adalah hari ini, saat ini, detik ini. Cinta adalah masa yang kita jalani sekarang ini. Cinta bukan rasa takut dan pasungan kebodohan masa lalu. Cinta bukan Impian Tak memBumi masa yang akan datang. Cinta adalah saat ini…Ya, cinta adalah sekarang ini dan detik ini”
Everytime my heart beating... and it’s beating up... degh...dagh...digh...dugh...dagh... Istafti qalbak, al-birr mâ ithma’anna ilayhi al-nafs wa athma’anna ilayhi al-qalb wa al-ismu mâ hâka fi al-nafs wa taraddad fi al-shudûr. [H.R. Ahmad dan al-Dârimî] Mintalah fatwa pada hatimu, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah.
Thanks Alloh I’m so reliefing...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please leave your comment here

Translate